Συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας – Σαπών και ύστερα από εισηγήσεις του Δημάρχου κ .Ντίνου  Χαριτόπουλου , αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων έλαβε αποφάσεις για  θέματα του Δήμου από τις οποίας ξεχωρίζουν οι κάτωθι.

Εγκρίθηκαν η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους πολίτες , η μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων, η απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού , για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί σ’ επιχειρήσεις που διακόπτουν την λειτουργία τους αναγκαία.

Παράλληλα εγκρίθηκαν η τροποποίηση κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών της πόλης των Σαπών για την αποσυμφόρηση του κέντρου της, η παραχώρηση χρήσης του παλαιού δημοτικού σχολείου Ασκητών στον τοπικό πολιτιστικό, Λαογραφικό , Αθλητικό σύλλογο , η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΄ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα VViFi4EU και δόθηκε η θετική γνώμη για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας  για την εκτέλεση του έργου ΄΄ Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρωνείας – Παραλίας Πετρωτών – Όρια Ν.Εβρου’’ που εκκρεμεί από το έτος 2018.

Εγκρίθηκαν οι υποβολές προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρου ανάπτυξης» τροποποιημένου προϋπολογισμού της πράξης  «Υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεως Σαπών» και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝ. Μακεδονίας και Θράκης της πράξης «Ορθολογική διαχείριση – εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων της ύδρευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών».

Εγκρίθηκε το εγχειρίδιο διαχειριστικής ικανότητας για συγχρονισμένες εργασίες που εκκρεμούσε από το 2014.