Ένα μεγάλο πρόβλημα που χρόνιζε και δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα στους κατοίκους και ιδιώτες της Ξυλαγανής, που είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός οικισμός, άρχισε να αντιμετωπίζεται από τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών.

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία και ενέργειες του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν έργα αγροτικής οδοποιίας μήκους δέκα χιλιομέτρων στον κάμπο της Ξυλαγανής, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σοβαρά η προσπέλαση κυρίως στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής, θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια.