Για το προσωπικό καθαριότητας που δεν επαρκεί και κάθε χρόνο μειώνεται, καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ροδόπης, με ανακοίνωσή του εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

“Η κυβερνητική πολιτική έχει δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις για να πληρώνονται οι λογαριασμοί των αρπακτικών της ενέργειας, καθώς και για εξοπλισμούς και δυνάμεις καταστολής, αλλά δεν έχει χρήματα για καθαριότητα και δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία!”, τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, αξιώνοντας μεταξύ άλλων, “το κάθε σχολείο να έχει τον/την δικό/η του καθαριστή ή καθαρίστρια, με πλήρες ωράριο, αλλά και δεύτερο εάν η λειτουργία του σχολείου υπερβαίνει το 8ωρο”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

“Το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων (ειδικά μετά και τη συνεχιζόμενη εμπειρία της πανδημίας – έστω και με άλλη ένταση), έρχεται για άλλη μια χρονιά να απασχολήσει το σύνολο των εκπαιδευτικών αλλά προφανώς και των οικογενειών όλης της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Παρά την εμπειρία που έχει αποκτηθεί περί απόλυτης ανάγκης ύπαρξης προσωπικού καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων, το Υπουργείο Εσωτερικών επιτείνει την πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ περί μη κάλυψης των πραγματικών αναγκών καθαριότητας.

Για άλλη μια χρονιά λοιπόν:

 • Μειώνονται κάθε χρόνο σταδιακά οι ώρες που διατίθενται για την καθαριότητα των σχολείων, καθώς πέραν των ωρών των συμβάσεων, δεν αντικαθίσταται το (ελάχιστο) μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης που υπήρχε και συνταξιοδοτείται (δύο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Δήμο Κομοτηνής), που συνολικά σημαίνει λιγότερες ώρες διαθέσιμες.
 • Παγιώνεται το καθεστώς της μερικής απασχόλησης μέσω συμβάσεων για ένα έργο μόνιμο, απολύτως αναγκαίο και γνωστό από πριν.

Ακολουθεί πίνακας με τις ώρες και τις θέσεις εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα παραπάνω. Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις ΙΔΑΧ που χάνονται λόγω συνταξιοδοτήσεων, παρά μόνο οι συμβάσεις κάθε έτους.Σύλλογος Δασκάλων Ροδόπης: Ανεπαρκής καθαριότητα στα σχολεία με ευθύνη της κυβέρνησης

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας επεκτείνει τα ωράρια δεκάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων μέχρι τις 17:30, αλλά βεβαίως χωρίς καμιά πρόβλεψη αύξησης του προσωπικού καθαριότητας!

Δηλαδή οι μειωμένες εργατοώρες καθαριότητας, στην πραγματικότητα αντιστοιχούν σε περισσότερες ώρες λειτουργίας των σχολείων σε σχέση με πέρσι!

Η πολιτική αυτή είναι πολιτική περιφρόνησης των λαϊκών αναγκών, είναι πολιτική μετακύλησης του κόστους στους γονείς:

 • είτε άμεσα, εάν εξ ανάγκης κληθούν να συμβάλλουν (σε χρήμα ή έργο), ώστε τα παιδιά να φοιτούν σε καθαρά σχολεία,
 • είτε έμμεσα, εάν το επιπλέον αναγκαίο κόστος καλύψουν οι Δήμοι, περικόπτοντας άλλες
  δαπάνες για λαϊκές κοινωνικές ανάγκες ή αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη.

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις στα κοινωνικά και οικονομικά τεκταινόμενα, από κάτω εμφανίζεται η πολιτική υπηρέτησης των συμφερόντων του Κεφαλαίου, η κυβερνητική πολιτική που έχει δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις για να πληρώνονται οι λογαριασμοί των αρπακτικών της ενέργειας, καθώς και για εξοπλισμούς και δυνάμεις καταστολής, αλλά δεν έχει χρήματα για καθαριότητα και δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία!

Ο Σύλλογός μας, ειδικά για τα ζητήματα καθαριότητας των σχολείων, διεκδικεί:

 • Μαζικές προσλήψεις/μονιμοποιήσεις προσωπικού καθαριότητας ώστε να καλύπτεται όλο το σχολικό ωράριο, και εξοπλισμό των σχολείων με υγειονομικά μέσα.
 • Μόνη σχέση εργασίας, η μόνιμη σταθερή εργασία. Ένταξη του προσωπικού καθαριότητας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, και παροχή πλήρους εξοπλισμού προστασίας και σύγχρονων μέσων καθαριότητας.
 • Αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού καθαριότητας. Ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο.
 • Μόνιμη παρουσία προσωπικoύ καθαριότητας. Το κάθε σχολείο πρέπει να έχει τον/την δικό/η του καθαριστή ή καθαρίστρια, με πλήρες ωράριο, αλλά και δεύτερο εάν η λειτουργία του σχολείου υπερβαίνει το 8ωρο.
 • Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με σκοπό την εξασφάλιση όλων απαραίτητων υλικών καθαρισμού, ατομικής υγιεινής κ.τ.λ., και την κάλυψη των τεράστιων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα.

Ο Σύλλογός μας καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων όλων των σχολείων να αιτηθούν από τις Σχολικές Επιτροπές την κάλυψη όλων των αναγκαίων δαπανών καθαριότητας των σχολείων και την παρουσία προσωπικού καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου”.