Μετά τα συγχαρητήρια του προέδρου του ΚΕΜΕΑ του Δήμου Κομοτηνής και υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Γκαράνη, συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κώστα Μπανιώτη για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης, απέστειλε και ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελήμων.

Σε αυτό, αναφέρεται:

“Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων πληροφορηθείς τήν διάκρισιν τοῦ Κομοτηναίου Κωνσταντίνου Μπανιώτη ἀνήκοντος στό δυναμικόν τοῦ Συλλόγου «Ὁλυμπιάδα Κομοτηνῆς» εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Πρωτάθλημα Κλειστοῦ Στίβου ἐν Γλασκόβῃ καί τήν κατάκτησιν τῆς δευτέρας θέσεως μετά τοῦ ἀσημένιου μεταλλίου χαρίζοντας στήν Πατρίδα μας τό 30όν Μετάλλιον στό Εὐρωπαϊκόν Πρωτάθλημα Κλειστοῦ Στίβου καί τό 3ονἙλληνικόν στούς ἄνδρες ἄλτες ὕψους, ἐκφράζει τίς συγχαρητήριες εὐχές τίς τε προσωπικές καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἡ ἐπιτυχία αὐτή ἀποτελεῖ καρπόν, ἀναμφίβολα, συστηματικῆς καί κοπιώδους προσπαθείας μέ τήν συμβολήν τῶν προπονητῶν, ἀλλά καί τῆς προσωπικῆς ἀγωνίας γιά τήν κατάκτηση τῆς διακρίσεως ἐκτός συνόρων, ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τήν ἀγάπην γιά τήν Πατρίδαν μας, τήν Θράκην καί τήν Ροδόπην. Ὁ Θεός νά εὐλογῇ τήν ζωήν καί τά ἔργα τοῦ Κωνσταντίνου Μπανιώτη καί νά χαρίζηται δύναμιν ἐξ Ὕψους πρός ἐπιτυχῆ συνέχισιν κάθε προσπαθείας καί πραγμάτωσιν κάθε ἐπιθυμίας“.