Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4726/2020.

d060f5ba epathla 5

 

Συγκεκριμένα, ορίζονται:

Α. Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της ΓΓΑ, Μελίνα Γιαννακοπούλου.

Β. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Διοικητής της, Άγγελος Μπίνης, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της ΕΑΔ, Ιωάννη Φουστανάκη.

Γ. Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο Πρόεδρός της Ευάγγελος Καραγρηγορίου, με αναπληρώτριά του την Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων της Επιτροπής, Μαρία Δημοπούλου.

Δ. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ο Αθλητικός Εισαγγελέας Κωνσνταντίνος Σιμιτζόγλου, με αναπληρωτή του τον Αθλητικό Αντιεισαγγελέα Μιχάλη Μιχαλόπουλο.

Ε. Από την Ελληνική Αστυνομία, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/Α.Ε.Α, με αναπληρωτές τον Αστυνόμο Β’ Δημήτριο Τσερτσίδη και τον Αστυνόμο Β’ Ιωάννη Ιακωβίδη, που υπηρετούν στο Τμήμα Προστασίας της Οικονομικής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.

Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. δεν καταβάλλεται αμοιβή.