Δύο γραφεία τελετών σφραγίστηκαν στην Κομοτηνή.

Οι αρμόδιες αρχές προέβησαν στην ενέργεια λόγω φορολογικών παραβάσεων.

Η κύρωση έχει χρονική διάρκεια 48 ωρών.