Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επελέγη, έπειτα από πρόταση που κατέθεσε, να συμμετάσχει μαζί με άλλα επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στο “2020-Learning & Teaching Thematic Peer Group: Approaches in learning and teaching to promoting equity and inclusion” της European University Association (EUA).

Στόχος της συγκεκριμένης θεματικής ομάδας είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών οι οποίες προωθούν την ισότιμη πρόσβαση και την συμπερίληψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η προώθηση αντίστοιχων συστάσεων προς τα πανεπιστήμια.

Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως λόγω Covid-19 χθες Τρίτη 21-4-2020, ενώ οι επόμενες δύο έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα δια ζώσης εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, για τις 15 Σεπτεμβρίου στο Universidade do Minho της Πορτογαλίας και στις 12 Νοεμβρίου στο Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir” της Ρουμανίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και η προετοιμασία ενός κειμένου αρχών για την ισότιμη πρόσβαση και την συμπερίληψη.

22d63ca8 screenshot 4