Εγκρίθηκε με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ και μία κατά, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες δια τηλεδιασκέψεως, ο πέμπτος κατά σειρά θετικός ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 του Δήμου Κομοτηνής.

Μέσα στη θύελλα της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης, ο Δήμος Κομοτηνής κατορθώνει να διατηρεί σταθερή ρότα ευρωστίας στα οικονομικά του. Μειώνει τις υποχρεώσεις του και δημιουργεί ρευστότητα, είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και επιτυγχάνει πολύ ικανοποιητικές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς, καλύπτει τα έξοδά του από τα έσοδα χωρίς να παράγει από τη λειτουργία του ζημίες. Τα ταμειακά του διαθέσιμα επενδύονται σε έργα, υπηρεσίες και παροχές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και επιτρέπουν την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως αυτή της πανδημίας.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή χρονιά που ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει ισολογισμό με θετικό αποτέλεσμα. “Κατορθώνουμε και βελτιώνουμε όλα τα βασικά του μεγέθη, πράγμα που σημαίνει ότι όλες μας οι προσπάθειες που κάναμε για το συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου αποδίδουν”, σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Πολιτειάδης, και μας εξηγεί τις κυριότερες μεταβολές των οικονομικών στοιχείων του ισολογισμού του 2019 σε σύγκριση με τα στοιχεία του ισολογισμού του 2018:

ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

“Στα πάγια, αύξηση κατά 2,4% παρουσιάζει η αξία των ακινήτων. Για τις  απαιτήσεις που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια – και αναφέρομαι σε βάθος εικοσαετίας – συνεχίζουμε και διατηρούμε προβλέψεις ώστε να μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί ακόμη και σε πιο δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Κύρια αιτία της δημιουργίας των προβλέψεων είναι η μη ανταπόκριση πληρωμής προς τον Δήμο των υποχρεώσεων από τους οφειλέτες του λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει για τον περιορισμό τους, όπως ρυθμίσεις οφειλών, μέτρα είσπραξης, κ.ά. Μείωση κατά ποσοστό 21% εμφανίζουν τα διαθέσιμα του Δήμου. Έτσι λοιπόν, μετά  την επίτευξη της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου και την επίτευξη του στόχου μας για την οικονομική του θωράκιση, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των δανειακών μας υποχρεώσεων, επενδύουμε τα διαθέσιμα μας, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζουμε τη διαδικασία που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά μέσω των προϋπολογισμών, να μετακυλήσουν και να επενδυθούν σε έργα, υπηρεσίες και παροχές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας“.

ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ:

“Σταθερή και σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις μας από τραπεζικό δανεισμό, κατά 35%, μια και οι οφειλές μας πληρώνονται κανονικά και ως εκ τούτου όλα μας τα δάνεια είναι ενήμερα. Τα δανειακά μας υπόλοιπα προέρχονται από χρηματοδοτήσεις τους έτους 2009 – από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε προχωρήσει στη σύναψη νέων δανείων. Στις 31-12-2018 τέσσερα δάνεια εξοφλήθηκαν ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετη ρευστότητα 309.500€ ανά έτος. Υπάρχει πλέον μόνο ένα δάνειο, με υπόλοιπο 945.723€, αρχικού ποσού 3.000.000€, που λήγει στις 26-3-2024. Έτσι ο Δήμος μας χρόνο με τον χρόνο έχει στη διάθεση του μια επιπλέον ρευστότητα που την επενδύει σε παραγωγικούς σκοπούς. Τέλος, οι οφειλές μας σε τρίτους είναι σε πολύ χαμηλό σημείο, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις που είναι στη διαδικασία της πληρωμής, μια και ο Δήμος μας είναι σε θέση οποιαδήποτε δαπάνη που αναλαμβάνει να την πληρώνει αμέσως“.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Από τα  στοιχεία του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι το θετικό αποτέλεσμα για πέμπτη συνεχή χρονιά. Με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχειά αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Κομοτηνής οικονομικά βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, βελτιώνει τα οικονομικά του, αυξάνει την ακίνητη περιουσία του, κατορθώνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, πληρώνει χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση δάνεια και προμηθευτές, και επιτυγχάνει πολύ καλές εκπτώσεις στους διαγωνισμούς.

“Και το σπουδαιότερο”, όπως επισημαίνει ο κ. Πολιτειάδης, “καλύπτει τα έξοδα του από τα έσοδα, δεν παράγει από τη λειτουργία του ζημίες, δεν επιβαρύνει τους δημότες του, η δε πιστοληπτική του ικανότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του”.

Όπως συμπληρώνει με έμφαση ο κ. Πολιτειάδης, “όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό του Δήμου, το οποίο και ευχαριστώ θερμά για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει”.

Δείτε τις κάρτες με τα στοιχεία του ισολογισμού: