Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, θα διενεργηθεί ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), από εδάφους, για καταπολέμηση των κουνουπιών, την Κυριακή 04-08-2019.

Πεδίο Εφαρμογής: πέριξ και σε απόσταση εκατό μέτρων των οικισμών παραλίας Μέσης και παραλίας Αρωγής.

Ώρα έναρξης: μετά τη δύση του ηλίου (20:00), και μέχρι τις 05:00 της επομένης, και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Προφυλάξεις: παράκληση, κατά την διάρκεια του ψεκασμού:

  • να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού.
  • να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια, κ.λπ.).
  • τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.
  • να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στις Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 1987/32861/23-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ) και 4295/89926/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ), καθώς και των με αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.11509/08-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και Δ1α/Γ.Π. 8703/09-07-2019 (ΑΔΑ: Ω22Π465ΦΥΟ-Ζ3Ο) εγγράφων του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREEN Α.Ε.
  • με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • με εγκεκριμένα για τον σκοπό σκευάσματα που ορίζονται με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με αριθ. πρωτ. 1987/32861/23-04-2019    (ΑΔΑ: ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ) και 4295/89926/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ).

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο ψεκασμός την ίδια ημέρα ή δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες να γίνει, θα μεταφερθεί εντός των επομένων ημερών τις ίδιες ώρες και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙEΣ: Δ/νση Δημόσια Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης – 2531354141, 2531354107.