Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δικτύων, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Τετάρτη 24-06-2020 στις περιοχές:
  • Από τις 08.00 έως 12.00 στο ΒΑ τμήμα της Καρυδιάς και στον οικισμό Τυχηρό.
    Από τις 09.00 έως 09.15 και 11.30 έως 12.00 στους οικισμούς Καρυδιά Πάνδροσο, Νυμφαία, Κάλχα, Ιάμπολη, Σιδηράδες, Στυλάριο, Γρατινή, Πάτερμα και Κάθετο Άξονα προς Βουλγαρία.
  • Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Γι΄αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να θεωρείται οτι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως και πριν.
Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.