Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αστυνομικοί θα διανείμουν ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακού περιεχομένου στους μικρούς μαθητές και στους γονείς τους.
Συγκεκριμένα, η ενέργεια θα λάβει χώρα στα εξής σχολεία:
  • Νομός Έβρου
6ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, 7ο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, 2ο δημοτικό σχολείο  Διδυμοτείχου, 5ο δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου, Ζαρίφειος Ακαδημία-Αλεξανδρούπολη, 3ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, 10ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, 11ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης.
  • Νομός Ροδόπης
3ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, 4ο  δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, 5ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, 6ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής.
  • Νομός Ξάνθης
4ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης, 7ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης, 13ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης, 14ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης.
  • Νομός Καβάλας
2ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, 10ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, 11ο δημοτικό σχολείο Καβάλας, 15ο δημοτικό σχολείο Καβάλας.
  • Νομός Δράμας
1ο δημοτικό σχολείο Δράμας, 2ο δημοτικό σχολείο Δράμας, 14ο δημοτικό σχολείο Δράμας, 15ο δημοτικό σχολείο Δράμας.