Τη δική του ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του ως πιστοποιημένο σωματείο, όπου οι εξελίξεις, τα νέα και οι θέσεις του αναπηρικού κινήματος διαβάζονται/ακούγονται ρομποτικά, δημιούργησε το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης.

“Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των ΑμεΑ, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, και η συμπόρευση με τη νέα τεχνολογία”, σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου, Τρύφωνας Καρούντζος.

Δείτε την ιστοσελίδα: www.amearodopis.gr