Ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης, κ. Τρύφωνας Καρούντζος.

Τη δική του ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του ως πιστοποιημένο σωματείο, όπου οι εξελίξεις, τα νέα και οι θέσεις του αναπηρικού κινήματος διαβάζονται/ακούγονται ρομποτικά, δημιούργησε το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης.

«Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των ΑμεΑ, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, και η συμπόρευση με τη νέα τεχνολογία», σημειώνει ο πρόεδρος του Σωματείου, Τρύφωνας Καρούντζος.

Δείτε την ιστοσελίδα: www.amearodopis.gr

Advertisement