Το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (www.hapsc.org), εφαρμόζοντας με φειδώ το άρθρο 5 του Καταστατικού του περί ανακήρυξης Επιτίμων Μελών, προχώρησε σε τρεις ανακηρύξεις κατατάσσοντας στις υπάρχουσες τάξεις των Επιτίμων Μελών:

  • τον Δρ Αναστάσιο-Ιωάννη Μεταξά, Ομότιμο Καθηγητή ΣΔ1/2019.
  • τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη, Πτέραρχο (Ι) ε.α. ΣΔ7/2019.
  • τη Δρ Παρή Ράπτη, Ιατρό-Ενδοκρινολόγο ΣΔ14/2019.

Δείτε εδώ τα βιογραφικά των νέων επιτίμων μελών.