Υπογράφηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η σύμβαση για το έργο υποστήλωσης της γέφυρας του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι της Δράμας προϋπολογισμού 129.996 ευρώ το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Η ανάγκη για την πραγματοποίηση εργασιών υποστήλωσης στη γέφυρα του Παρανεστίου διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο στατικής επάρκειας που διενήργησε η Περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό άλλωστε αποφασίστηκε να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων με βάρος πάνω από δύο τόνους και η κυκλοφορία στη γέφυρα ρυθμίστηκε με ειδική σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών υποστήλωσης, η γέφυρα θα καταστεί και πάλι ασφαλής και η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκατασταθεί.