Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκαν από σήμερα τα σχέδια του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως αυτά προέκυψαν και παραδόθηκαν από τις ειδικές Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με ειδικό νόμο, και για την ψήφιση των οποίων μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία κύρωσης στο σύνολό τους με ιδιαίτερο νόμο κατ’ εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαρτίου και ώρα 14:00, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τις Επιτροπές θα προβούν σε επεξεργασία των σχεδίων προκειμένου να ενσωματωθούν οι τυχόν αναγκαίες αλλαγές.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχάλης Καλογήρου, καλεί σε συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, για τη διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων στις σχετικές ρυθμίσεις.