Σε 42 θα ανέρχονται ως το τέλος του έτους οι πιστοποιημένες παιδικές χαρές του Δήμου Κομοτηνής.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 30.
«Η Δημοτική αρχή μέσω των Τεχνικών της Υπηρεσιών μεριμνά ώστε να διασφαλίζονται στο ακέραιο οι προϋποθέσεις για ασφαλές παιχνίδι», σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης.