Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Συκορράχης – Σαπών – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (μέσω Σαπών, Λοφαρίου, Αρίσβης, Αράτου, Ανθοχωρίου), ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 20-11-2022, προκειμένου να διέλθει το βαρύ όχημα που μεταφέρει από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γεννήτριες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, θα διακόπτεται τμηματικά, και προσωρινά, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων, με τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Για την περίπτωση που θα απαιτηθεί προσωρινός αποκλεισμός της κυκλοφορίας, θα υπάρξει μέριμνα από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται με σημαιοφόρους.

Το βαρύ όχημα κινείται με περίπου 6 χλμ/ώρα και συνολικά με το φορτίο του ζυγίζει επτακόσιους τόνους.

Σημειώνεται πως τα παραπάνω θα εφαρμόζονται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνεπώς κατά τη διάρκεια της νύχτας θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί θα αποδίδονται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρές από ξένες ύλες.

Σάπες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για τρεις μέρες για τη διέλευση του βαρέως οχήματος που μεταφέρει γεννήτριες της ΤΕΡΝΑ στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Σάπες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και για τρεις μέρες για τη διέλευση του βαρέως οχήματος που μεταφέρει γεννήτριες της ΤΕΡΝΑ στη ΒΙ.ΠΕ. ΚομοτηνήςΦωτό: Νίκος Ευκαρπίδης