Ύστερα από δεκαετή αδράνεια που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή των Σαπών, ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, προχώρησε σε παρεμβάσεις ενδελεχούς καθαρισμού του ρέματος “Σιάπ Ντερέ” που
ξεκινάει από τις παρυφές του μόνιμου οικισμού των Παλλινοστούντων, διέρχεται μέσα από την πόλη των Σαπών και καταλήγει στα όρια του Αετολόφου.

Ο καθαρισμός του ρέματος αποτελεί έργο κρίσιμης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή αφού θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιπλημμυρική προστασία της.