Σημαντικές αποφάσεις για την έναρξη υλοποίησης έργων υποδομών και προμηθειών, έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Μεταξύ των αποφάσεων ξεχωρίζουν οι κάτωθι:

  • Η αποδοχή της ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» της κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης εντός της πόλεως των Σαπών.
  • Η ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών.
  • Η επανάληψη του διαγωνισμού για την αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδικών δικτύων της Δ.Ε. Μαρώνειας.
  • Η διακήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή δικτύου και δεξαμενής για τη μεταφορά ύδατος από γεώτρηση στα Κασσιτερά.
  • Η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης του οδικού ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής ζώνης Κρυονερίου.