Εκτός από τις καλλιέργειες, τις υποδομές και τις οικοσκευές των περιοχών όπου “χτύπησε” το μπουρίνι της 10ης Ιουλίου, σοβαρό πλήγμα έχει δεχτεί και η τοπική πανίδα.

Χαρακτηριστικό είναι το σημείωμα του Στέλιου Ισπικούδη, φυσιοδίφη, “κυνηγού μπουρινιών” και ερασιτέχνη φωτογράφου που με την αγάπη του για τον τόπο του και τον φακό του απαθανατίζει τις ομορφιές της Ροδόπης.

Κατ΄αρχήν, έχοντας ο ίδιος εμπειρία από ακραία καιρικά φαινόμενα, υπογραμμίζει ως πρωτοφανές σε ένταση το μπουρίνι της 10ης Ιουλίου, και χαρακτηρίζει το τοπίο της υπαίθρου εκείνων των ημερών ως “σκηνικό τέλους Οκτωβρίου”.

Επιπλέον, τόσο από διαπιστώσεις του ιδίου, αλλά γεωργών και κτηνοτρόφων με τους οποίους έχει συνομιλήσει, αναφέρει πως δεν παρατηρούνται από την ημέρα του μπουρινιού και μετά, πέρδικες με τα μικρά τους και νεαροί λαγοί, ενώ χάθηκαν μέσα στην καταιγίδα και φωλιές με μικρά ξεφτέρια*, κιρκινέζια**, χωραφοσπουργίτια και καρδερινάκια.

*Το Ξεφτέρι είναι είδος μη γνήσιου γερακιού. Μαζί με την κοινή γερακίνα θεωρούνται τα πιο κοινά ημερόβια αρπακτικά πτηνά της Ευρώπης.

**Το Κιρκινέζι είναι είδος γνήσιου γερακιού. Η παρουσία του αποτελεί «δείκτη υγείας» του περιβάλλοντος όσον αφορά στα πτηνά, και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει προτείνει σειρά μέτρων για την προστασία του.