Αρνητικό παρέμεινε και το 2019 το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων στον νομό Ροδόπης. Λίγο πριν από την εκπνοή του έτους, οι γεννήσεις μόλις που ξεπερνούσαν τις 400, ενώ οι θάνατοι άγγιζαν τους 1.400.

Για την ακρίβεια, μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου 2019, στα ληξιαρχεία της Ροδόπης είχαν καταγραφεί 404 γεννήσεις και 1.392 θάνατοι. Να σημειωθεί ότι ο πραγματικός αριθμός των γεννήσεων εκτιμάται μεγαλύτερος, καθότι αρκετά ζευγάρια επιλέγουν νοσοκομεία και κλινικές που βρίσκονται σε γειτονικούς νομούς και, ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες γεννήσεις καταγράφονται στα εκεί ληξιαρχεία.

Παρ’ όλα αυτά, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οι γεννήσεις αναμένεται να είναι λιγότερες, ενώ οι θάνατοι ήδη υπερτερούν εκείνων που είχαν καταγραφεί το 2018.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τους αριθμούς των γεννήσεων και των θανάτων στον νομό Ροδόπης, τα τελευταία 7 χρόνια:

Έτος

Γεννήσεις

Θάνατοι

2019
(έως 19/12)

404

1.392

2018

4411.369
2017437

1.458

2016

4921.315
2015538

1.250

2014

4841.328
2013326

835

 

Οι γεννήσεις και οι θάνατοι ανά ληξιαρχείο του νομού Ροδόπης από την 1/1/2019 έως τις 19/12/2019

 

Ληξιαρχείο

Γεννήσεις

Θάνατοι

Αρριανών

083
Κέχρου0

11

Οργάνης0

14

Φιλλύρας0

109

Αμαξάδων

020

Ιάσμου

0

96

Σώστου0

95

Αιγείρου

082

Κομοτηνής

403

570

Ν.Σιδηροχωρίου1

50

Μαρωνείας

0125
Σαπών0

137