Αρνητικό παρέμεινε και το 2019 το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων στον νομό Ροδόπης. Λίγο πριν από την εκπνοή του έτους, οι γεννήσεις μόλις που ξεπερνούσαν τις 400, ενώ οι θάνατοι άγγιζαν τους 1.400.

Για την ακρίβεια, μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου 2019, στα ληξιαρχεία της Ροδόπης είχαν καταγραφεί 404 γεννήσεις και 1.392 θάνατοι. Να σημειωθεί ότι ο πραγματικός αριθμός των γεννήσεων εκτιμάται μεγαλύτερος, καθότι αρκετά ζευγάρια επιλέγουν νοσοκομεία και κλινικές που βρίσκονται σε γειτονικούς νομούς και, ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες γεννήσεις καταγράφονται στα εκεί ληξιαρχεία.

Παρ’ όλα αυτά, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος οι γεννήσεις αναμένεται να είναι λιγότερες, ενώ οι θάνατοι ήδη υπερτερούν εκείνων που είχαν καταγραφεί το 2018.

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τους αριθμούς των γεννήσεων και των θανάτων στον νομό Ροδόπης, τα τελευταία 7 χρόνια:

Έτος

Γεννήσεις

Θάνατοι

2019
(έως 19/12)

404

1.392

2018

441 1.369
2017 437

1.458

2016

492 1.315
2015 538

1.250

2014

484 1.328
2013 326

835

 

Οι γεννήσεις και οι θάνατοι ανά ληξιαρχείο του νομού Ροδόπης από την 1/1/2019 έως τις 19/12/2019

 

Ληξιαρχείο

Γεννήσεις

Θάνατοι

Αρριανών

0 83
Κέχρου 0

11

Οργάνης 0

14

Φιλλύρας 0

109

Αμαξάδων

0 20

Ιάσμου

0

96

Σώστου 0

95

Αιγείρου

0 82

Κομοτηνής

403

570

Ν.Σιδηροχωρίου 1

50

Μαρωνείας

0 125
Σαπών 0

137