Δειγματοληψίες και ψεκασμοί, στο αστικό, περιαστικό, αγροτικό και φυσικό περιβάλλον, θα διενεργηθούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 28/6, σε περιοχές της Ροδόπης, ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ

24.06.2019

ΤΡΙΤΗ

25.06.2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

26.06.2019

ΠΕΜΠΤΗ

27.06.2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28.06.2019

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ

(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ

(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

 

ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ

ΜΕΣΗ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΟΡΠΗ

ΙΜΕΡΟΣ

(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

 

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΓΟΥΡΙΑ

ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

ΑΔΡΙΑΝΗ

ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ

ΦΑΝΑΡΙ ΟΤΕ

(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

 

ΦΑΝΑΡΙ ΕΟΤ

(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

 

– ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

– ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

– ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

– ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

– ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

– ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

– ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΑΠΕΣ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΒΕΛΚΙΟ

ΛΟΦΑΡΙΟ

ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

 

ΒΙΠΕΚΟ

ΡΟΔΙΤΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟ

ΚΟΣΜΙΟ

ΚΙΚΙΔΙΟ

 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΥΦΑΝΤΕΣ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ

ΣΤΥΛΑΡΙΟ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ