Παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή 1.080 πλήρη σετ παραβάν που εστάλησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η παραλαβή από τον προμηθευτή που εδρεύει στην Λάρισα έγινε στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης.

Τα 590 διατέθηκαν αναλογικά και σύμφωνα με τις αρχικές αιτήσεις των τεσσάρων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και τα υπόλοιπα 590 αποθηκεύτηκαν και θα προωθηθούν στους Δήμους τις προσεχείς ημέρες.

Το υλικό ξεφορτώθηκε με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας και των Δήμων, και με τη συνδρομή μονίμων υπαλλήλων και ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο έργο της Περιφέρειας και των Δήμων στις προσεχείς εκλογές και όχι μόνο.