Στις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (τέως Νομαρχία), η τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του νομού Ροδόπης.

Γι΄αυτόν τον λόγο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ., Υ.Ε.Δ.Ε., Κτηματική Υπηρεσία και η Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων-Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ΑΜ-Θ) του νομού Ροδόπης, θα παραμείνουν κλειστές από τις 11:30 έως τις 15:30.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα παρατείνονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.03.2002 (Β’524) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.