Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,  εκτελέστηκαν και εξελίσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης 2018-2019», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ρεμάτων και των καναλιών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, εργασίες εκτελέστηκαν σε 17 σημεία της Ροδόπης και ειδικότερα στους οικισμούς Δύμης, Ισάλου, Κοσμίου, Μ. Δουκάτου, Ριζώματος, Γλυφάδας, Ν. Καλλίστης, Πελαγίας, Υφαντών, Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Παραδημής, Ν. Σιδηροχωρίου, Πόρπης και Προσκυνητών.

304cc7a0 katharismos 3Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε και συνεχίζεται και με τη συνδρομή μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε., ο καθαρισμός καναλιού κατά μήκος της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής, το οποίο εκτείνεται από την οριογραμμή της πόλης της Κομοτηνής, διέρχεται από τα όρια του οικισμού Καλλιθέας του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών, και καταλήγει στο ύψος της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής–Ξυλαγανής. Με την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και των φερτών υλικών από το κανάλι της ΒΙ.ΠΕ., επιτεύχθηκε η συνεχιζόμενη ροή υδάτων, βελτιώνοντας τη λειτουργία του. Κατόπιν επικοινωνίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τη διοίκηση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Βιομηχανική Περιοχή, επιτεύχθηκε η διοχέτευση επιπλέον ροών ύδατος προς το κανάλι, το οποίο αξιοποιήθηκε για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών.

28a5ed47 katharismos 18Ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου, δήλωσε: «Ενισχύουμε την ετοιμότητα των υποδομών ενόψει του χειμώνα, με εργασίες καθαρισμών ρεμάτων και καναλιών, που  στοχεύουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Οι καθαρισμοί συνεχίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο και με την συνδρομή μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με γνώμονα τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι καθαρισμοί και τα έργα αποτελούν βασικούς παράγοντες  αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων. Οφείλουμε επίσης να προστατεύουμε τα δάση μας τα οποία εκτός από πηγή ζωής για τον άνθρωπο, είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για την αποτροπή πλημμυρών. Καθήκον και υποχρέωση όλων είναι η διατήρηση της καθαρότητας ρεμάτων και καναλιών καθώς το μπάζωμα τους μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες».

cbc79e74 katharismos 6