Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ροδόπης, με την ευκαιρία της πρόσφατης διοργάνωσης επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο «Εθνική επέτειος και συλλογική μνήμη: Διάλογοι για την τοπική ιστορία» και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την προσάρτηση της Θράκης στον εθνικό κορμό, έλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας ιστοχώρου στην ιστοσελίδα της https://dipe.rod.gr/ με θέμα «Τοπική Ιστορία – Διαθέσιμο Υλικό».

Ο Σύνδεσμος αυτός περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες (project), σχετικές με την τοπική ιστορία, που έχουν εκπονήσει εκπαιδευτικοί με τους/τις μαθητές/τριές τους σε παρελθόντα σχολικά έτη, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Μαζί έχουν αναρτηθεί σπάνιες εκδόσεις σχετικές με την ιστορία της Θράκης και δημοσιεύσεις αναφορικά με τη διδακτική της τοπικής ιστορίας.

Οι προσδοκώμενοι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι:

  • η γνωστοποίηση στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, τόσο των ερευνητικών εργασιών, όσο και του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα γύρω από την τοπική ιστορία
  • η ενθάρρυνση και άλλων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν στην τάξη τους με ερευνητικές εργασίες σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα που άπτονται της τοπικής ιστορίας
  • η υποστήριξη των εκπαιδευτικών με τη χρήση προτεινόμενων βοηθημάτων στην εκπόνηση σχετικών ερευνητικών εργασιών στο μέλλον.