Μεγάλη προσοχή απαιτείται από όσους κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ροδόπης, τόσο στον ορεινό όγκο, όσο και στο παραλιακό μέτωπο. Λόγω της χιονόπτωσης, σε πολλά σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Συγκεκριμένα, αλυσίδες πρέπει να βάλουν στα αυτοκίνητά τους όσοι κινούνται:

1) Στην επαρχιακή οδό Νέας Σάντας προς όλο τον ορεινό όγκο, από 15ο χλμ
2) Στην επαρχιακή οδό Δαρμένης – Ραγάδας – Εσοχής, από το 12ο χλμ
4) Στην επαρχιακή οδό Δρύμης προς όλους τους ορεινούς οικισμούς
5) Στην επαρχιακή οδό Νέας Σάντας – Δέρειο, από το 1ο χλμ, καθώς και
6) Στην επαρχιακή οδό Κρωβύλης – Ασκητών και στην επαρχιακή οδό Κρωβύλης – Μαρώνειας.