Μέτρα ανακούφισης όσων επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που επικράτησαν στον νομό Ροδόπης την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, περιλαμβάνει η υπ’ αριθμ. 1319 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω υπουργική απόφαση χορηγείται στους πληγέντες παράταση και αναστολή της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών τους. Το μέτρο αφορά τις περιοχές που είχαν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ήτοι τις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, τη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου και τη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές».

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Αυγούστου ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, κ. Νίκος Τσαλικίδης, είχε αποστείλει έγγραφο με το αντίστοιχο αίτημα στον κ. Βεσυρόπουλο.

Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

  1. Παρατείνονται μέχρι και την 10-1-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που λήγουν ή έληξαν από 10-7-2019 μέχρι και την 10-1-2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 10-1-2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 10-7-2019 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.