Την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που απεστάλη στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γυμνάσια όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σήμερα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τούς τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων και των επιλεγέντων, καθώς και τον πίνακα της κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.).

Σημειώνεται ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 45 λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε 5 λεπτά.

Στον νομό Ροδόπης θα λειτουργήσουν συνολικά 8 ΣΚΑΕ με 15 εκπαιδευτικούς:

Σ.Κ.Α.Ε. ΠΕ02.00 ΠΕ03.00 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02/ ΠΕ85 ΠΕ06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

6

4

2

1

2

15

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Μ/ΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ