Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και το πρακτικό για την επιλογή αναδόχου του έργου εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βάσει αυτού, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γεώργιος Κοτσάφτης», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 72,16%.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 193.548,39 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (240.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.), ενώ με την έκπτωση που επιτεύχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία, το τελικό κόστος θα αγγίζει τις 67.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.