Ξεκίνησε την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου θα απασχοληθούν 5.500 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Η σχετική προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης θα γίνουν συνολικά 41 προσλήψεις. Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα ενισχυθούν με προσωπικό, καθώς επίσης τις ζητούμενες ειδικότητες και τον αναλογούντα αριθμό προσλήψεων:

Υπηρεσίες με έδρα στο Νομό Ροδόπης

Ειδικότητες

Αριθμός θέσεων

Κατάστημα Κράτησης ΚομοτηνήςΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
Κατάστημα Κράτησης ΚομοτηνήςΠΕ Κοινωνιολόγων1
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού1
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού2
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού1
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού1
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού1
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού4
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΠΕ Πληροφορικής2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ)ΤΕ Πληροφορικής1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΤΕ Εργοθεραπευτών1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΠΕ Κοινωνιολόγων2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΤΕ Λογοθεραπευτών1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΠΕ Φυσικής Αγωγής1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΤΕ Φυσικοθεραπευτών2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ)ΠΕ Ψυχολόγων2
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ)ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού1
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ)ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών1
Γραφείο Ενημέρωσης – Υποστήριξης ΔανειοληπτώνΤΕ Λογιστικού1
Διεύθυνση Δασών ΡοδόπηςΤΕ Δασοπόνων1
Διεύθυνση Δασών ΡοδόπηςΠΕ Δασολόγων1
Εφορεία Αρχαιοτήτων ΡοδόπηςΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
Εφορεία Αρχαιοτήτων ΡοδόπηςΤΕ Πληροφορικής1
Εφορεία Αρχαιοτήτων ΡοδόπηςΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης1
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠΕ Πληροφορικής1
ΠΕΔΥ Ροδόπης (ΕΟΠΥΥ)ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού2
ΣΥΝΟΛΟ41

Να σημειωθεί ότι οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων του προγράμματος θα ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 ευρώ, και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα. Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, λαμβάνουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία, δηλαδή 100 ευρώ.

Επίσης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους σύμφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.