Ξεκίνησε την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου θα απασχοληθούν 5.500 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Η σχετική προθεσμία λήγει τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης θα γίνουν συνολικά 41 προσλήψεις. Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα ενισχυθούν με προσωπικό, καθώς επίσης τις ζητούμενες ειδικότητες και τον αναλογούντα αριθμό προσλήψεων:

Υπηρεσίες με έδρα στο Νομό Ροδόπης

Ειδικότητες

Αριθμός θέσεων

Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής ΠΕ Κοινωνιολόγων 1
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού 1
Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 2
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού 1
Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 1
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού 1
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 4
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΠΕ Πληροφορικής 2
Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών (ΕΦΚΑ) ΤΕ Πληροφορικής 1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΤΕ Εργοθεραπευτών 1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΠΕ Κοινωνιολόγων 2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΤΕ Λογοθεραπευτών 1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΠΕ Φυσικής Αγωγής 1
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 2
Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ) ΠΕ Ψυχολόγων 2
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 1
ΚΠΑ2 Σαπών (ΟΑΕΔ) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
Γραφείο Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών ΤΕ Λογιστικού 1
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης ΤΕ Δασοπόνων 1
Διεύθυνση Δασών Ροδόπης ΠΕ Δασολόγων 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ΤΕ Πληροφορικής 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΕ Πληροφορικής 1
ΠΕΔΥ Ροδόπης (ΕΟΠΥΥ) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 2
ΣΥΝΟΛΟ 41

Να σημειωθεί ότι οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων του προγράμματος θα ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 ευρώ, και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους, οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα. Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, λαμβάνουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία, δηλαδή 100 ευρώ.

Επίσης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους σύμφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.