Κονδύλι της τάξεως των 240.000 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Τη σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, την προκήρυξη σύμβασης και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, όπως προτάθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος που θα εκτελέσει το έργο.