Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του ΔΠΘ, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα για υποστήριξη αναφορικά με τη νέα πραγματικότητα που έφερε η πανδημία του Covid-19 έχει λάβει την πρωτοβουλία και ετοίμασε χρήσιμο υλικό για τις ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας που απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του ΔΠΘ και της κοινωνίας.
Το υλικό είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο https://dosyp.duth.gr/archives/2560.
Μέσα από την απόπειρα απάντησης αρκετών από αυτά τα ερωτήματα-αιτήματα η Δο.Συ.Π. επιθυμεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια όλων να αντιμετωπιστεί θετικά η ψυχολογική πραγματικότητα που προσδιόρισε η εξάπλωση του νέου ιού.