Αφαιρέθηκαν τελικά οι αρμοδιότητες “για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης”, από το άρθρο τροπολογίας του ΥΠΕΣ που θεσπίζει τη δυνατότητα διοικητικοί υπάλληλοι των Δήμων να ασκούν αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, διατηρήθηκαν ωστόσο οι αρμοδιότητες ελέγχου και κυρώσεων για τα μέτρα του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, μετά την τροποποίηση, το άρθρο ψηφίστηκε ως εξής:

«1. Σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου, δύναται με Απόφαση του Δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί Υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε., οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ως αρμόδια Αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

2. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021».

Την τροπολογία ψήφισαν θετικά η ΝΔ και το ΚΚΕ, ενώ “παρών” ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

πηγή: airetos.gr