Ψήφισμα διαμαρτυρίας ενόψει του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που προβλέπει ίδρυση δύο νέων ΤΕΦΑΑ, σε Πύργο Ηλείας και Άγιο Νικόλαο Κρήτης, εξέδωσε η γενική συνέλευση του ΤΕΦΦΑ Κομοτηνής του ΔΠΘ.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο του Ψηφίσματος, τονίζονται τα εξής:

“Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανησυχεί για την κατάθεση νομοσχεδίων που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προβλέπουν την ίδρυση πληθώρας νέων Τμημάτων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Σε μία εποχή όπου κατατίθενται νομοσχέδια (βλ. αθλητικός νόμος), χωρίς να διευκρινίζονται και να καθορίζονται, ως όφειλαν, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των υπαρχόντων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εξαγγέλλεται αιφνίδια στο νέο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», η δημιουργία δύο νέων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Το πρώτο, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και το δεύτερο με έδρα τον Πύργο, στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας.
Η ίδρυση δύο νέων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η ένταξή τους σε Σχολές Επιστημών Υγείας και Αποκατάστασης Υγείας, χωρίς προηγουμένως να έχουν καθοριστεί και διευκρινιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α., προκαλεί ανησυχία και εγείρει ερωτήματα, μεταξύ των άλλων, ως προς:
– τον αριθμό των εισερχομένων φοιτητών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., καθώς η δημιουργία νέων τμημάτων θα οδηγήσει στον διαμοιρασμό του αριθμού των εισακτέων στις υπάρχουσες σχολές ή σε περαιτέρω αύξηση αυτών;
– τη βιωσιμότητα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα φοιτούν τελικά στο Τμήμα, μετά τη διαδικασία μεταγραφών λόγω της ακριτικής του θέσης.
– την ακαδημαϊκή αρτιότητα και λειτουργία (επιστημονικό προσωπικό, αθλητικές υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκη) των υπό ίδρυση Τμημάτων και των αποφοίτων τους, καθώς η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό ταλανίζουν έντονα την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.
Διερωτόμαστε και αναζητούμε τις απαντήσεις.
Ποια αναγκαιότητα εξυπηρετεί τελικά η ίδρυση νέων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη χώρα;”.