Στο δημοτικό κατάστημα Ιάσμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ιάσμου, παρόντων έξι από τα επτά μέλη του και συγκεκριμένα των Ηλία Μπούκα (Πρόεδρος), Αλέξανδρου Τσιλιγγίρη (μέλος), Δημήτρη Γεμενετζή (μέλος), Ουνάλ Ερκέκ (μέλος), Τζουνέιτ Καμπά (μέλος), Σερντάρ Σαλή (μέλος).

Στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Θέματα-προβλήματα που χρήζουν άμεσης λύσης από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου προς προώθηση:

1) Επισκευή–συντήρηση δρόμου πλησίον καταστήματος ελαστικών κ. Μουμίν Τανσού στον οικισμό Κοπτερό. 2) Διάνοιξη κοίτης ποταμού στη γέφυρα Κολιζά που ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Κοπτερό-Διαλαμπής. 3) Καθαρισμός παράνομων χωματερών οι οποίες χρήζουν καθαρισμό και εποπτεία (στον  δρόμο Διαλαμπής-Κοπτερού και στον Υποσταθμό Ιάσμου). 4) Επισκευή περίφραξης-πόρτας στα Χριστιανικά νεκροταφεία του οικισμού Ιάσμου καθώς επίσης και καθαρισμός από τα χόρτα. 5) Συντήρηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του κτιρίου στο Πνευματικό Κέντρο Ιάσμου. 6) Αποκατάσταση του φωτισμού του Σταυρoύ που βρίσκεται στο εκκλησάκι Ζωοδόχου Πηγής στον Ίασμο. 7) Αποκατάσταση πινακίδας στην είσοδο του οικισμού Διαλαμπής όπως επίσης και του οικισμού Κοπτερού. 8) Καθαριότητα και καλλωπισμός του κτιρίου της Πρόνοιας του οικισμού Διαλαμπής για χρήση από τον τοπικό σύλλογο (εσωτερικός και εξωτερικός χώρος). 9) Κοπή δέντρου που βρίσκεται πλησίον του νηπιαγωγείου Ιάσμου λόγω επικινδυνότητας. 10) Καθαριότητα και καλλωπισμός του εξωτερικού χώρου του παλιού δημοτικού σχολείου Διαλαμπής.

  • Προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή:

1) Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη ρίψη μπαζών-σκουπιδιών και τις επιπτώσεις των ανάλογων κυρώσεων εκ του νόμου. Καμπάνια-Ενημέρωση. 2) Δημιουργία “Τηλεφωνικής γραμμής του Δημότη” για την άμεση εξυπηρέτηση τυχών προβλημάτων και τη διευκόλυνση του έργου των αντιδημάρχων (καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών). 3) Αξιοποίηση του χώρου του παλιού δημοτικού σχολείου του οικισμού Διαλαμπής και συγκεκριμένα την ανάδειξη αυτού σε αθλητικό πολυχώρο–παιδική χαρά με τις επιτρεπόμενες προδιαγραφές, για ενδεχόμενη πολιτιστική εκδήλωση. 4) Ενέργειες για τη διαγράμμιση του κεντρικού οδικού δικτύου της κοινότητας Ιάσμου: Δρόμος ΙΑΣΜΟΣ-ΓΑΛΗΝΗ-ΜΩΣΑΙΚΟ-ΔΙΑΛΑΜΠΗ-ΚΟΠΤΕΡΟ. 5) Αποκατάσταση δρόμων του οικισμού Ιάσμου. 6) Ένταξη χρηματικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό για μονοήμερες εκδηλώσεις τον μήνα Αύγουστο στους οικισμούς Γαλήνη-Μωσαϊκό-Κοπτερό. 7) Παραχώρηση χώρου για γραφείο και εξοπλισμό της κοινότητας Ιάσμου. 8) Τοποθέτηση ξύλινων πάγκων στον οικισμό Κοπτερού. 9) Στο πλαίσιο της δημιουργίας τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας από τον Δήμο Ιάσμου, το Συμβούλιο της κοινότητας Ιάσμου τίθεται στη διάθεση του Δήμου και των αρμόδιων αρχών λόγω των αρμοδιοτήτων που απορρέουν ειδικά για αυτό το θέμα από τον Ν. 3.852 άρθρ.83 παρ. θ. 10) Ορίζεται ως αναπληρωτής πρόεδρος της κοινότητας Ιάσμου ο Τσιλιγγίρης Αλέξανδρος, μέλος της κοινότητας Ιάσμου, στις περιπτώσεις που απουσιάζει η κωλύεται ο πρόεδρος.

Στο πλαίσιο άτυπων πρωτοβουλιών, ομόφωνα συμφωνήθηκαν τα εξής:

  • Τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα θα διαβιβάζονται από κάθε κοινοτικό σύμβουλο άμεσα στη Δημοτική Αρχή, χωρίς να είναι απαραίτητη η διαβούλευση αυτών στο Συμβούλιο.
  • Προσκαλούνται όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι σύμβουλοι της Κοινότητας Ιάσμου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, όπου θα μπορούν να διατυπώνουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα όλων των χωριών.
  • Δημιουργία λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος θα φέρει την ονομασία “ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΜΟΥ”. Μοναδικός σκοπός της ύπαρξης του λογαριασμού αυτού θα είναι η ενημέρωση των δημοτών της Κοινότητας, η διάδραση μαζί τους και η επίτευξη διαφάνειας.
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύσταση Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κοινότητας Ιάσμου, η οποία θα φέρει τη διακριτική επωνυμία “ΕΕΒΕ ΙΑΣΜΟΥ”. Σκοπός αυτής θα είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της ευρύτερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ο ρόλος του Συμβουλίου θα περιοριστεί στη διανομή εντύπου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ένωση και στην προώθηση του αποτελέσματος αυτού, ενώ θα ολοκληρωθεί μετά την ανάληψη της ευθύνης από ειδικό για τον σκοπό αυτό νομικό εκπρόσωπο, ο οποίος και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη σύσταση της Ένωσης.

Για τις παραπάνω πρωτοβουλίες ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και ο σύμβουλος που απουσίαζε από τη συνεδρίαση, Μουμίν Ουζεΐρ,ο οποίος συμφώνησε επί του συνόλου αυτών.