Προθεσμία ως την Παρασκευή 1 Μαρτίου, για την κάλυψη 20.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης που είναι οι εκκρεμείς παραγγελίες για υπηρεσίες του Δήμου, έδωσε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στον προμηθευτή, μετά από έκτακτη συνεδρίασή του.

Το θέμα ανέκυψε μετά από αδυναμία ανταπόκρισης του προμηθευτή να ανεφοδιάσει υπηρεσίες του Δήμου, και ετέθη και ζήτημα ακύρωσης της σύμβασης και έκπτωσής του.

Τούτων δοθέντων, καθοριστική αναμένεται η ερχόμενη Παρασκευή.