Το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομοτηνής, επεσήμανε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Αντώνης Γραβάνης. Ο επικεφαλής της “Σύμπραξης Προοπτικής” πρότεινε στον Δήμαρχο Γιάννη Γκαράνη τη “σύγκλιση αντιπροσωπείας των επικεφαλής των παρατάξεων για να συναντηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς και τους τοπικούς βουλευτές ώστε να αναδείξουν την ανάγκη πρόσληψης υπαλλήλων στον Δήμο Κομοτηνής”, καθώς ο ίδιος θεωρεί οτι “τα τελευταία χρόνια δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια διεκδίκησης και αντιμετώπισης του προβλήματος”. Ο Δήμαρχος τον ενημέρωσε ότι “ήδη έχει δρομολογηθεί συνάντηση με τους υπουργούς σε συνεργασία και με τους άλλους Δημάρχους του νομού Ροδόπης”, και οτι “σε περίπτωση που δεν υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα ακολουθήσει η σύσταση της αντιπροσωπείας” που πρότεινε ο κ. Γραβάνης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γραβάνης τόνισε: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομοτηνής είναι η υποστελέχωση σε νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου, γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ορθή λειτουργία του οργανισμού προς όφελος των δημοτών. Ο Δήμος Κομοτηνής έχει τους λιγότερους υπαλλήλους αναλογικά με τον πληθυσμό του σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμοροι Δήμοι με παρόμοιο πληθυσμό έχουν πενταπλάσιο αριθμό υπαλλήλων σε υπηρεσίες όπως η Τεχνική. Για το λόγο αυτό η εκάστοτε κυβέρνηση δεν γίνεται να αντιμετωπίζει οριζόντια το θέμα των προσλήψεων, και οφείλει να δώσει λύση. Θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε από τη διοίκηση του Δήμου καμία σοβαρή προσπάθεια διεκδίκησης των αυτονόητων. Επομένως προτείνω την σύσταση αντιπροσωπείας με τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων, η οποία θα συναντηθεί με τους τοπικούς Βουλευτές και τους αρμόδιους Υπουργούς και θα διεκδικήσει σθεναρά την άμεση πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στον Δήμο Κομοτηνής».