Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη Κομοτηνής “Σπάρτακος”, αναφέρει:

Σχετικά μέ ὅσα μέτρα ἐλήφθησαν ἤ πρόκειται νά ληφθοῦν στόν δῆμο Κομοτηνῆς γιά τόν κορωνοϊό, ὡς Παράταξη Πολιτῶν ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ἔχουμε νά προτείνουμε τά κάτωθι:
1. Νά μήν προχωρήσουμε ὡς δῆμος Κομοτηνῆς σέ καμμία πρόταση ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας. Οὕτως ἤ ἄλλως ἡ ἀπόφαση λαμβάνεται κεντρικά ἀπό τήν Πολιτική Προστασία, οὕτως ἤ ἄλλως ὑπακούουμε μή μπορώντας νά κάνουμε κάτι διαφορετικό, ἄς μήν προκαλέσουμε πρόσθετα προβλήματα ἐπειδή ἐμφανίστηκαν ὅλα κι ὅλα δύο (εἰσαγόμενα) κρούσματα.
2. Νά ἀξιοποιήσει ὁ Δῆμος ΟΛΟ τό διαθέσιμο προσωπικό του στήν ὑπηρεσία τῶν συνδημοτῶν μας πού βρίσκονται σέ δεινή θέση, μέσα ἀπό τήν ἔνταξη ὅλων στή “Βοήθεια στό Σπίτι”.
3. Νά ἐπανεξεταστεῖ ἡ λειτουργία τῆς λαϊκῆς ἀγορᾶς μέ τίς αὐστηρές προϋποθέσεις πού προβλέπονται, κυρίως γιά χάρη τῶν πληττόμενων παραγωγῶν, ἐκτός κι ἄν ἡ ἀπορρόφηση τῆς παραγωγῆς τους γίνει ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τόν Δῆμο, ὅπως ἐλέχθη ἀπό τήν διοίκηση.
4. Νά ἀπαλλάξει ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία τούς δημότες ἀπό τή μάστιγα τῶν ἀδέσποτων σκύλων. Οἱ ἀγέλες πού σχηματίστηκαν καί οἱ συνθῆκες ἐρημίας πού διαμορφώθηκαν καθιστοῦν τόν ἀστικό ἱστό ΑΒΑΤΟ γιά καθέναν πού θά θελήσει εἴτε νά περπατήσει εἴτε νά βγάλει τό κατοικίδιό του βόλτα. Μή περιμένουμε συμβάντα τύπου Θεσσαλονίκης γιά νά ἐνεργήσουμε!
5. Νά ἐξεταστεῖ ἡ δυνατότητα εἰδικοῦ ὡραρίου (π.χ. 10:00 – 11:00) σέ τράπεζες ἤ/καί σουπερμάρκετ γιά τούς ἡλικιωμένους πού εἶναι ἡ πιό εὐάλωτη στόν ἰό κοινωνική ὁμάδα.
Τέλος, ἐκφράζουμε τήν ἱκανοποίησή μας γιά τήν ὥς τώρα “χαμηλή πτήση” τῆς πανδημίας στή χώρα καί στόν δῆμο μας, προσδοκώντας μιάν ἀποκατάσταση τῆς κανονικότητας τό ταχύτερο δυνατόν.