Πρόστιμα, συνολικού ύψους 3.500 ευρώ, επιβλήθηκαν σε πρατήριο άρτου, στην Κομοτηνή, με δύο διαδοχικές αποφάσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης.

Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ επιβλήθηκε για παράβαση των άρθρων 65 και 66 του Ν.4446/2016, τα οποία προβλέπουν την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα και την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή επ’ αυτού, με ευκρινείς αναγραφές στην είσοδο και στο ταμείο του καταστήματος.

Όσον αφορά το πρόστιμο των 1.000 ευρώ, αυτό επιβλήθηκε για παράβαση της Υπουργικής Απόφασης 91354/28-8-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και συγκεκριμένα του άρθρου 2, που προβλέπει την αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (πινακίδες κ.λπ.).