Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, την Παρασκευή και την Κυριακή θα διενεργηθούν ψεκασμοί ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους για καταπολέμηση των κουνουπιών.

Την Παρασκευή το πεδίο εφαρμογή των ψεκασμών θα είναι πέριξ και σε απόσταση 100 μέτρων του οικισμού του Ιμέρου και των παραλιακών οικισμών της ευρύτερης περιοχής Προφήτη Ηλία. Την Κυριακή, οι ψεκασμοί θα γίνουν πέριξ και σε απόσταση 100 μέτρων των οικισμών Παραλίας Μέσης και Παραλίας Αρωγής. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν μετά την δύση του ηλίου (20:00 μέχρι 05:00 της επομένης) και θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν

Προφυλάξεις

Απευθύνεται παράκληση, ώστε κατά την διάρκεια του ψεκασμού:

  • να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού
  • να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
  • τα κλιματιστικά να είναι κλειστά
  • να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στις Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 1987/32861/23-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ) και 4295/89926/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ), καθώς και των με αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.11509/08-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και Δ1α/Γ.Π. 8703/09-07-2019 (ΑΔΑ: Ω22Π465ΦΥΟ-Ζ3Ο) εγγράφων του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREEN Α.Ε.
  • με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό  και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα που ορίζονται με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις       του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  με αριθ. πρωτ. 1987/32861/23-04-2019            (ΑΔΑ: ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ) και 4295/89926/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ) .

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο ψεκασμός την ίδια ημέρα ή δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες να γίνει, θα μεταφερθεί εντός των επομένων ημερών, τις ίδιες ώρες, ενώ θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης: 2531354141 και 2531354107.