Κλειστό θα παραμείνει το κυκλοφοριακό ρεύμα της οδού Σοφούλη από τη “Λέσχη Κομοτηναίων” μέχρι το ΡΕΞ, από την Παρασκευή 15-11-2019.

Η εν λόγω κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι απαραίτητη, προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα ανάπλασης της οδού Σοφούλη στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

Κατά συνέπεια, η οδός Σοφούλη θα µονοδροµηθεί. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η λωρίδα κυκλοφορίας από τη διασταύρωση με τη Βενιζέλου έως τη διασταύρωση µε την οδό Φρουρίου. Πρακτικά η λωρίδα αυτή θα µετατραπεί σε εργοτάξιο για να εκτελεστούν οι προβλεπόµενες από τη μελέτη εργασίες.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών θα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και οι διερχόµενοι από τις οδούς ∆ηµοκρίτου και Ιερωνύµου θα συνεχίζουν την πορεία τους επί της οδού ∆ηµοκρίτου. Οι δε προερχόµενοι από τις οδούς Φρουρίου, Φιλλίπου και Μοσκώφ, θα µπορούν να εισέρχονται στην έτερη λωρίδα της Σοφούλη (από ΡΕΞ ως “Λέσχη Κομοτηναίων”) µε προσοχή.

Στην επόμενη φάση του έργου οι εργασίες θα µεταφερθούν στο άλλο µισό του δρόµου.