Υψηλός – κλίμακας Νο3 – είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όλη σχεδόν την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
Δοθέντων των καιρικών προβλέψεων, ο σχετικός χάρτης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρουσιάζει με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της κατηγορίας υψηλής επικινδυνότητας, τις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας – συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Θάσου και της Σαμοθράκης. Η περιφερειακή ενότητα Δράμας, κατατάσσεται στην κατηγορία της μέσης επικινδυνότητας.
Οι κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες και αυτοδιοικητικοί φορείς, όπως και η πολιτική προστασία της Περιφέρειας, τελούν σε ετοιμότητα.

b1555e26 200911