Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν συγκεντρωθεί σε πολλά σημεία του επαρχιακού δικτύου Ροδόπης.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, όγκοι ύδατος δυσχεραίνουν και καθιστούν επικίνδυνη την κυκλοφορία, στις περιοχές των Παγουρίων, του Νέου Σιδηροχωρίου, της Νέας Ανδριανής, των Αγίων Θεοδώρων και του Κοσμίου.

Μάλιστα σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, “έχει πάρα πολύ νερό το οδόστρωμα, αυτοκίνητα έσβησαν, άλλοι βγήκαν από τον δρόμο, το νερό έχει φτάσει τα τριάντα εκατοστά”!