Στην πρόσληψη 15 εργατών/εργατριών γενικών καθηκόντων με τετράμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας, θα προχωρήσει ο Δήμος Αρριανών.

0ea1dc7e screenshot 110

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητάς τους.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 27-05-2020 ως και 04-06-2020 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα (ΤΚ 69300 ΣΑΠΕΣ). Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Δήμου, Ιωάννα Ευαγγέλου, τηλ. 25313 52806.

INFO

Ταχ. Δ/νση: Φιλλύρα
Ταχ. Κώδικας: 69300
Τηλ: 25313-52806
Fax: 25313-52808
E-mail: i.eyagelou@0924.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Ιωάννα Ευαγγέλου