Με εθελοντική αιμοδοσία ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Ομάδα ιερέων, και λαϊκοί συνεργάτες της Μητρόπολης, με επικεφαλής τον Δεσπότη, κ.κ. Παντελεήμονα, μετέβησαν στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και προσέφεραν αίμα για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ημερών.

“Ἡ πρᾶξις αὐτή τῶν Ἱερέων μας ἀποτελεῖ μία ἀξιομίμητο ἐνέργεια ἀλληλεγγύης καί ἐμπράκτου ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, πηγάζουσα ἀπό τόν Θεάνθρωπον Κύριον, ὁ ὁποῖος προσέφερε ἐπί τοῦ Σταυροῦ τό πανακήρατον αἷμα Του εἰς ἔφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον”, δήλωσε ο Μητροπολίτης.