Μια υπόθεση που ξεκίνησε προ δεκαετίας, συνεχίζει να ταλανίζει το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.

Ήταν το 2008, όταν το Επιμελητήριο προκήρυξε την πλήρωση μιας θέσης υπαλλήλου. Μετά τις αιτήσεις των υποψηφίων, πρόκρινε την πρόσληψη υποψηφίας η οποία κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων, συγκέντρωνε την υψηλότερη βαθμολόγηση μορίων. Όμως μετά την αποστολή της σχετικής εισήγησης στο ΑΣΕΠ, το τελευταίο, προσμετρώντας με διαφορετική ερμηνεία την προϋπηρεσία των υποψηφίων, έκρινε πως θα έπρεπε να προσληφθεί η δεύτερη στη σειρά βαθμολόγησης υποψήφια. Έτσι και έγινε, με την τελευταία να προσλαμβάνεται το 2009, και την πρώτη να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης του ΑΣΕΠ, όπου και τελικά δικαιώθηκε. Μάλιστα το δικαστήριο επέβαλε στο Επιμελητήριο τη δημιουργία προσωποπαγούς θέσης για την πρόσληψή της. Κάτι που επίσης έγινε, ενώ ταυτόχρονα η ίδια υπέβαλε και την αξίωση αποζημίωσής της για τα έτη προ της δικαστικής δικαίωσής της, δηλαδή 2009-2015, με το ποσό να φτάνει τις 80.000 ευρώ περίπου.

Τούτων δοθέντων, και με τα δικονομικά επεισόδια να συνεχίζονται, η διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου υιοθέτησε την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Κιλτσίκη περί τραπεζικού δανεισμού και παράλληλων ενεργειών οικονομικής διασφάλισης του Επιμελητηρίου. Ο ίδιος μάλιστα ο κ. Κιλτσίκης εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε έρευνα της τραπεζικής αγοράς για την προώθηση της ενέργειας.

Σχετικές δηλώσεις έκαναν κατά τη συνεδρίαση της διοικητικής επιτροπής, ο πρόεδρος Αντώνης Γραβάνης και ο κ. Κιλτσίκης ο οποίος συγχρόνως επέκρινε τη διοίκηση και για σειρά άλλων θεμάτων.

Αντώνης Γραβάνης

Αντώνης Γραβάνης