Προκήρυξη για την πρόσληψη 7 ειδικευμένων γιατρών, εκδόθηκε την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι προς πλήρωση θέσεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ  ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, ενώ η σχετική προθεσμία αρχίζει την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, και λήγει την Παρασκευή, 28 του ίδια μήνα.