Προκήρυξη για την πρόσληψη 7 ειδικευμένων γιατρών, εκδόθηκε την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Οι προς πλήρωση θέσεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, ενώ η σχετική προθεσμία αρχίζει την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, και λήγει την Παρασκευή, 28 του ίδια μήνα.