Με ανακοίνωσή του το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους φοιτητές που έχουν προχωρήσει στην κατάληψη του κτιρίου διοίκησης, να τερματίσουν την εν λόγω δράση τους.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 86/9-3-2021 έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε να καλέσει τους φοιτητές να σταματήσουν άμεσα την κατάληψη του Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης (Πρυτανεία), καθώς η συνεχιζόμενη για 8η μέρα κατάληψη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που οδηγούν στην αναστολή, ουσιαστικά, της λειτουργίας του σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και υπονομεύει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο”.