Εγκαταστάθηκαν τα βυθιζόμενα κολωνάκια στην ανατολική είσοδο-έξοδο της κεντρικής πλατείας Κομοτηνής, για την παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης εισόδου οχημάτων στον χώρο.

Ο μηχανισμός θα επιτρέπει την είσοδο-έξοδο μόνο οχημάτων δημοσίου συμφέροντος, και αντικατέστησε τη σειρά των εμποδίων από τσιμεντένιες μπάλες οι οποίες πολύ συχνά γίνονταν στόχος σκόπιμων καταστροφών.